Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่นและการรายงาน

มอบรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งและกองสวัสดิการสังคม โดยมีนายเริ่มจันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้ส่งมอบรถสามล้อโยกให้คนพิการด้านการเคลื่อนไหวในตำบลไหล่ทุ่ง จำนวน ๖ ราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุบลราชธานีเพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตัวเองในการดำเนินชีวิตประจำวันได้สะดวก และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ผู้พิการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

[ 14-02-2563 ] Hits:4

จัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ

องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะในพื้นที่ชุมชนและปัญหาขยะตกค้างที่ก่อให้เกิดความสกปรกในพื้นที่ ปัญหาด้านกระบวนการกำจัดขยะ หรือปัญหาสิ่งแวดล้อมและการให้รู้จักประเภทของขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ

[ 14-02-2563 ] Hits:4

การแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563

การแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563 วันที่ 18 -19 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

[ 14-02-2563 ] Hits:7

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ