ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง เรื่อง ขอขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง

วันพฤหัสบดี, 02 กันยายน 2564 09:35
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง เรื่อง ขอขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ