Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.237 สายแยกบ้านหนองแดงไปบ้านน้อยชุมแสง หมู่ที่ 4 บ้านดอนงัว อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธี (e - bidding)

วันอังคาร, 23 มีนาคม 2564 15:49
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.237 สายแยกบ้านหนองแดงไปบ้านน้อยชุมแสง หมู่ที่ 4 บ้านดอนงัว อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธี (e - bidding)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ