กิจกรรมส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส แสดงออกเชิงสัญลักษณ์การรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564 นำโดยผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง

วันจันทร์, 26 เมษายน 2564 10:44
ด้วย คณะบริหารและพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนิน กิจกรรมส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส แสดงออกเชิงสัญลักษณ์การรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 นำโดยผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ซึ่งเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ