รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561-มีนาคม2562) องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง

วันจันทร์, 08 เมษายน 2562 15:46

         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561-มีนาคม2562) องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง เสร็จเรียบแล้ว รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ