หลักเกณฑ์การบริหาร และ พัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรพนักงานส่วนตำบล (บังคับถึงปัจจุบัน พ.ศ.2565)

วันอังคาร, 04 มกราคม 2565 11:07
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การบริหาร และ พัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร พนักงานส่วนตำบล (บังคับถึงปัจจุบัน พ.ศ.2565) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ