ผลการดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน อบต.ไหล่ทุ่ง มาตรการการจัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้างและส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565

วันจันทร์, 07 กุมภาพันธ์ 2565 14:56
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ ผลการดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน อบต.ไหล่ทุ่ง มาตรการการจัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้างและส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ