การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต มาตรการการปฏิบัติงานของพนักงานอบต.และพนักงานจ้างเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน

วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563 15:58

            ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดทำ มาตรการการปฏิบัติงานของพนักงานอบต.และพนักงานจ้างเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้  จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ