ข่าวกิจกรรม

ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เด็กปฐมวัย 0-5 ปี เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 -27 พฤศจิกายน 2561
การสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ เขตตำบลไหล่ทุ่ง จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตระการพืชผล
ประกาศเจตนารมณ์ ตำบลไหล่ทุ่ง ตำบลต้นแบบการควบคุมไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านบ่อหิน ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และนายเริ่ม จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ ตำบลไหล่ทุ่ง ตำบลต้นแบบการควบคุมไข้เลือดออกในครั้งนี้อีกด้วย
นที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ อบต.ไหล่ทุ่ง ออกพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน ในพื้นที่โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่งเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หลังพบไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการตำบลไหล่ทุ่ง โดยมี นายเริ่ม จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งเป็นประธานฯ โดยมีผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเป็นผู้สรุปผลรายงานและผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมครั้งนี้ด้วย
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งและฝ่ายบริหารและหัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง
โดย นายเริ่ม จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งได้พบปะหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ,ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งและพร้อมให้ข้อคิดในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคน
วันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งและกองสวัสดิการสังคม โดยมีนายเริ่มจันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้ส่งมอบรถสามล้อโยกให้คนพิการด้านการเคลื่อนไหวในตำบลไหล่ทุ่ง จำนวน ๖ ราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุบลราชธานี เพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตัวเองในการดำเนินชีวิตประจำวันได้สะดวก และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ผู้พิการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ