ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งขอประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตสู่ท้องถิ่นตามนโยบาย สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น URL เว็บไซต์ http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไหล่ทุ่งได้ เชิญวิทยากรองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งให้การอบรมการแก่นักเรียนในการป้องกันภัยและการให้ความรู้ในการดับเพลิงขั้นตั้น ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายเริ่ม จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานอบต.ไหล่ทุ่ง จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไหล่ทุ่ง รุ่นที่ 2

การประชุม LTC

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้มีการประชุม LTC รพ.สต.ไหล่ทุ่งและรพ.สต.บ่อหิน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและการออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 5 ต.ไหล่ทุ่ง เพื่อป้องการแพร่ระบาดภายในหมู่บ้านและชุมชน
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 8

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ