องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง จัดโครงการส่งเสริมความความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง

วันพฤหัสบดี, 08 เมษายน 2564 11:17
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง จัดโครงการส่งเสริมความความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ