โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันพุธ, 31 มีนาคม 2564 14:22
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง จัด โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ