Hot News :

ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

วันพฤหัสบดี, 08 กรกฎาคม 2564 09:11
ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับ อบต.ไหล่ทุ่ง, รพ.สต.ไหล่ทุ่ง,รพ.สต.บ่อหิน และประธานอสม.กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ