สภาเด็กและเยาวชนตำบลไหล่ทุ่ง ร่วมกับ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง

วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564 10:25
สภาเด็กและเยาวชนตำบลไหล่ทุ่ง ร่วมกับ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง ได้ดำเนินโครงการสภาเด็กและเยาวชนร่วมพลังป้องกันวิกฤติโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อให้ความวามรู้การป้องกันโควิด-19 ให้กับนักเรียนในตำบลไหล่ทุ่ง โดยการใช้ มาตรการ D-M-H-T-T ป้องกันโควิด-19 เพื่อให้นักเรียนป้องกันตนเองจาก โควิด-19(มาตรการ D-M-H-T-T) D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ