Hot News :

ผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตรวจเยี่ยมการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำหน่วยเลือกตั้งฯ

วันศุกร์, 26 พฤศจิกายน 2564 09:14
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตรวจเยี่ยมการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ