โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง

วันศุกร์, 09 กันยายน 2565 14:31
วันที่ 7 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ทั้ง 4 แห่ง ได้จัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข จากประสบการณ์และเรียนรู้จากสถานที่จริง เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แปลกใหม่ให้ผู้เรียน โดยกำหนดทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ วัดพระธาตุหนองบัว และ สวนสัตว์อุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ