โครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดี, 19 มกราคม 2566 10:13
โครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างงวันที่ 9-12 มกราคม พ.ศ.2566 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สนับสนุนให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ และเพื่อสร้างประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ทางสังคม ด้วยการเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยดำเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ไหล่ทุ่ง ทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ไหล่ทุ่งพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหล่สูง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อหินพัฒนา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนงัว และขอขอบคุณ ชุมชนผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชน ที่ให้ความร่วมมือ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ