กิจกรรมรำวงมาตรฐานประกอบเพลงรำวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง

วันพุธ, 01 กุมภาพันธ์ 2566 14:06
องค์การบริหารส่วนตำบตไหล่ทุ่งโดยการนำของ นายเริ่ม จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหล่ทุ่งพัฒนา ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหล่สูง ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อหินพัฒนา และ ๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนงัว จัดทำวีดิทัศน์รำวงมาตรฐานประกอบเพลงรำวงมหาดไทย และเด็กผู้แสดงแต่งการสวยงามตามแบบไทยเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ และขอขอบคุณ คณะครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ