กอ.รมน.จังหวัด อ.บ. ดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผลฯ "แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ประจำปี 2566

วันศุกร์, 10 มีนาคม 2566 10:37
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัด อ.บ. ดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผลฯ "แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ประจำปี 2566 กิจกรรมการวางแผนและการอำนวยการ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล ให้มีความทันสมัยและครอบคุมประเด็นความมั่นคง 9 ประเด็น และประเด็นการพัฒนา 3 ประเด็นในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง โดยมี ร.ต.ต.ผัน ละม่อมสาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้นำส่วนท้องที่ทุกหมู่บ้าน และข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม มติที่ประชุมเสนอการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ 1. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.การพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฯ 5.การเสริมสร้างสุขภาวะ/การสาธารณสุขระดับตำบล

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ