Hot News :

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR

วันพุธ, 22 มีนาคม 2566 09:43
องค์การบริการส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR เพื่อเน้นให้ผู้อบรมได้เรียนรู้และฝึกทักษะกับ สถานการณ์จำลองกับหุ่นสาธิต รวมทั้งความรู้ใหม่ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาล สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้ อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ก่อนทีมบุคลากรทางการแพทย์จะมาถึงหรือก่อนส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงต่อไป

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ