ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำสาธารณะ ตำบลไหล่ทุ่ง
ทำบุญเลี้ยงพระ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งลงพื้นปรับภูมิทันศ์ดำเนินการตัดก่อไผ่,กิ่งไม้ที่กีดขวางการจราจรถนนสายไหล่ทุ่ง- บ่อหิน
วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เเละสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมออกเยี่ยมผู้ยากไร้ ยากจน สังคมสงเคราะห์ กรณี ครอบครัว นางราตรี จันทร์เเรม บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 3,000 บาท เเละเงินผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4,000 บาท เพื่อเป็นทุนการประกอบอาชีพ
วั️นที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เเละสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บรรเทาสาธารณภัย เหตุอัคคีภัย กรณี ครอบครัว นายไสว ยุตะวัน บ้านเลขที่ 5 หมูที่ 3 บ้านดอนงัว ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท พร้อมมอบชุด อุปโภค - บริโภค จำนวน 1 ชุด
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 ได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางเพื่อป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 จากศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งและเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาดและจัดเก็บสิ่งของบริเวณต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสำนักงานและบริเวณด้านหน้า อบต.
เริ่มต้นก่อนหน้า1234567ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 7

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ