ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งและกองสวัสดิการสังคม โดยมีนายเริ่มจันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้ส่งมอบรถสามล้อโยกให้คนพิการด้านการเคลื่อนไหวในตำบลไหล่ทุ่ง จำนวน ๖ ราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุบลราชธานีเพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตัวเองในการดำเนินชีวิตประจำวันได้สะดวก และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ผู้พิการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะในพื้นที่ชุมชนและปัญหาขยะตกค้างที่ก่อให้เกิดความสกปรกในพื้นที่ ปัญหาด้านกระบวนการกำจัดขยะ หรือปัญหาสิ่งแวดล้อมและการให้รู้จักประเภทของขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ
การแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563 วันที่ 18 -19 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายเริ่ม จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานอบต.ไหล่ทุ่ง จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไหล่ทุ่ง รุ่นที่ 2 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563
เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายเริ่ม จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง พร้อมพนักงานอบต.ไหล่ทุ่ง มอบเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ,คนพิการ,ติดเชื้อ ประจำเดือนเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงตำบลไหล่ทุ่ง โดยมีคณะฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านและ ผอ.รพสต.ตำบลไหล่ทุ่ง ออกพื้นที่เยียม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนังงารจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ