เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงเยี่ยมราษฎร ม.3 บ้านดอนงัว

วันพุธ, 22 เมษายน 2563 11:04
วั️นที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เเละสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บรรเทาสาธารณภัย เหตุอัคคีภัย กรณี ครอบครัว นายไสว ยุตะวัน บ้านเลขที่ 5 หมูที่ 3 บ้านดอนงัว ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท พร้อมมอบชุด อุปโภค - บริโภค จำนวน 1 ชุด

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ