องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งลงพื้นปรับภูมิทันศ์ ถนนระหว่างบ้านบ่อหิน - ไหล่ทุ่ง

วันอังคาร, 12 พฤษภาคม 2563 14:04
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งลงพื้นปรับภูมิทันศ์ดำเนินการตัดก่อไผ่,กิ่งไม้ที่กีดขวางการจราจรถนนสายไหล่ทุ่ง- บ่อหิน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ