การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันศุกร์, 24 กรกฎาคม 2563 14:07
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างวันที่ 23 -24 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ