โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2563

วันจันทร์, 05 ตุลาคม 2563 10:58
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไหล่ทุ่งได้ เชิญวิทยากรองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งให้การอบรมการแก่นักเรียนในการป้องกันภัยและการให้ความรู้ในการดับเพลิงขั้นตั้น ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ