ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตสู่ท้องถิ่นตามนโยบาย สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคาร, 03 พฤศจิกายน 2563 15:05
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งขอประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตสู่ท้องถิ่นตามนโยบาย สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น URL เว็บไซต์ http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ