ประชาสัมพันธ์ให้ท่านหัวหน้าส่วนราชการรับทราบและถือปฏิบัติ (นำไปพิจารณาดำเนินการให้บังเกิดผลตามวัตถุประสงค์)

วันจันทร์, 09 มีนาคม 2563 20:52

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ