สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง

วันพุธ, 29 มกราคม 2563 16:33

      ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้จัดแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ