รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของจํานวนผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลไหล่ทุ่ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม พ.ศ.2563-มีนาคม พ.ศ.2564)

วันพุธ, 07 เมษายน 2564 11:46
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดรายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของจํานวนผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลไหล่ทุ่ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม พ.ศ.2563-มีนาคม พ.ศ.2564) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ