รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง

วันพุธ, 08 ธันวาคม 2564 15:24
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ